This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

BICARA PEMUDA EDISI APRIL

10274092_10203021207065412_3477726613119823301_n

IPOH, 7 April – Alhamdulillah seramai 55 orang; 33 akhwat dan 22 ikhwah telah menghadirkan diri ke daurah intelektualisme Bicara Pemuda yang telah dianjurkan oleh Pembina Ipoh buat julung kalinya. Bicara Pemuda  pada kali ini disampaikan oleh Al Fadhil Ustaz Haidar bin Mahmud, seorang graduan lulusan Usuluddin Universiti Al Azhar Cawangan Mansurah telah mengupas tajuk Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam.

HAM merupakan salah satu perkara yang perlu kita fahami dalam usaha untuk menaklik tindak-tanduk dan kecenderungan banyak perkara yang sedang mempengaruhi setiap lapisan masyarakat kebelakangan ini.

Umumnya, HAM boleh difaham sebagai, takrifan hak-hak individu atau kumpulan individu semata-mata kerana dia adalah manusia. Hak- hak ini haruslah hadir tanpa mengira suku, bangsa, agama, jantina, umur dan lain-lain. Hak ini bersifat universal dan boleh diterapkan oleh siapa pun.

Walau bagaimanapun, HAM dalam Islam boleh didasarkan kepada 5 maqasid syariah yang telah ditetapkan dalam Islam iaitu; pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta.

Beliau kemudiannya menceritakan serba sedikit sejarah HAM dengan menyentuh tentang Revolusi Perancis dan bagaimana setelah tamat Perang Dunia ke 2 (1939), barat memperlihatkan peristiwa penindasan oleh tentera NAZI ke atas Yahudi dalam perang ini merupakan pencabulan paling radikal terhadap Hak Asasi Manusia yang telah sekian lama diperjuangkan dan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) melalui Commission of Human Right telah bersidang pada tahun 1946 buat kali pertamanya untuk membicarakan tentang isu-isu hak asasi dengan lebih serius. Hasilnya 2 tahun kemudian, tanggal 10 Disember 1948 sidang PBB dengan sokongan persetujuaan 48 negara, 0 tidak bersetuju dan 8 negara berkecuali telah meluluskan Perisytiharan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat (Universal Declaration of Human Right) yang digagaskan atas prinsip hak-hak sebagai manusia antaranya hak untuk hidup, kemerdekaan, memeluk agama mengikut kepercayaannya dan lain-lain.

1620917_10203021232186040_7865341049183904134_n

Walaupun dinamakan ‘sejagat’, namun ia sebenarnya terhasil daripada aliran persejarahan dan pengalaman yang dialami Dunia Barat sepanjang tiga abad lepas, dan diwajarkan oleh sesuatu falsafah berasaskan faham manusia yang bersifat individualistik. Fakta ini telah secara tidak langsung menggambarkan bahawa UDHR ini merujuk kepada dua cir-ciri yang utama iaitu ia tidak benar-benar mewakili keseluruhan manusia dan bersifar sekular.

Ustaz kemudiannya menerangkan dengan lebih lanjut perbezaan HAM menurut Islam dan Barat. Antaranya ialah HAM dalam perspektif Islam merangkumi semua yang berkaitan  dengan Islam dan tidak bersifat chavunistik  dan hak asasi tersebut sejajar dengan fitrah manusia dan keperluan peribadi setiap manusia. Menurutnya lagi, HAM dalam Islam terperinci, matlamat dan implikasinya juga mengikut manhaj syariah serta  dilindungi Instrumen Perundangan Syarak.

Dan sebagai penutup, Ustaz Haidar menceritakan realiti berkaitan HAM di Malaysia dengan mengambil contoh isu COMANGO (Coalition of Malaysia NGOs in the UPR Process) atau Gabungan Pertubuhan Bukan Kerjaan Malaysia yang mengemukakan laporan hak asasi manusia ke Semakan  Berkala Sejagat  Majlis Hak Asasi Manusia  Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu  pada 24 Oktober 2013 di Geneva yang telah menuntut  perkara-perkara yang mencabar kedudukan Islam di negara ini. Di antaranya ialah  kebebasan beragama, mengiktiraf  hak-hak orientasi seksual dan identiti jantina (SOGI) , mempertikaikan kesalahan jenayah Syariah dan beberapa lagi. Antara kesan daripada perjuangan hak asasi manusia menurut perspektif Barat boleh dilihat dalam kes murtad Lina Joy dan Natrah, kes permohonan murtad anak-anak Mohd Ridzuan Abdullah dan banyak lagi.

Secara tuntas, Allah telah menggariskan panduan hak asasi manusia menurut Islam dengan lengkap dan terperinci. Kita sebagai umat Islam perlu berusaha untuk cakna dan memahami isu HAM kerana secara amnya kita sentiasa terdedah dengan pelbagai ideologi Barat yang sentiasa berusaha untuk menyelewengkan kita dari Islam yang sebenar dan demi menjaga kedaulatan agama Islam di Malaysia.

 

Disediakan oleh,

Nurul Atiqah Abd Jalil

JK Informasi Kajian II

 

Muslim Hakiki Tidak Mungkin Menjadi Liberalis

syamil

Muslim hakiki tidak mungkin menjadi liberalis.

Inilah ungkapan ringkas yang menjadi jawapan kepada para pengkagum ideologi liberalisme.

Falsafah yang telah dijadikan paksi berfikir dan kayu ukur oleh mereka yang digelar liberalis. Ia merupakan sebuah akidah dan cara hidup yang dijadikan panduan dalam meneliti kehidupan sama ada secara individu, masyarakat dan negara.

Kesyumulan akidah Islam menafikan bahawa seseorang muslim itu berhak menjadi liberal kerana ia bertentangan dengan konsep ubudiyah total kepada Allah SWT.

Ia juga bertentangan dengan konsep merujuk Nabi SAW sebagai perantara yang membawa wahyu Allah dan mensyarahkannya kepada manusia, apabila kita hanya merujuk kepada golongan-golongan yang entah macam mana sifat keagamaannya, dan entah celah mana dia ambil falsafah hidupnya.

Bagi saya tulisan Syed Qutb Rahimakumullah dalam hal ini cukup jelas apabila beliau melarang untuk bertalaqqi konsep dan falsafah kehidupan daripada golongan yang celaru dan tidak tsiqah untuk dijadikan sebagai kayu ukur dan falsafah sebenar dalam memahami kehidupan. Boleh rujuk Maalim dalam bab At-Tasawwur Al-Islamiy wa At-Tsaqafah (Tasawwur Islami dan Keilmuan/Kebudayaan)

Hakikatnya konsep Al-Mufasolah (pemisahan antara hak dan batil) itu bukanlah bid’ah yang dibawa oleh Syed Qutb, tetapi ia adalah rantaian kefahaman bersumber Al-Quran dan Sunnah serta diakui sendiri oleh para ulama’ salaf dan khalaf.

Ia telah ditekankan sendiri oleh Ibnu Qayyim Rahimakumullah dalam bab Mukaddimah dalam I’lam Al-Muwaqqieen yang menyentuh bahawa konsep umum bagi seorang muslim bertaamul dengan golongan yang menolak hukum Allah dan Rasul-Nya adalah – ‘perang’, bukanlah ‘taufiq’ (penyesuaian antara hak dan batil).

Kekeliruan yang berlaku pada hari ini sebenarnya adalah cubaan-cubaan untuk ‘taufiq’ antara hak dan batil, agar yang batil itu dilihat sebagai al-haq, dan al-haq itu hilang ketinggiannya (isti’laa’) ke atas yang batil.

Berhati-hati dalam belajar ilmu falsafah dan kayu ukur dalam menilai. Al-Quran dan Sunnah cukup banyak menerangkan mengenai neraca-neraca muslim yang hakiki.

Saya ulangi, seseorang muslim hakiki tidak mungkin menjadi liberalis. Ini kerana paksinya adalah akidah yang murni dan sumbernya adalah tsiqah dan yakin.

Mana-mana yang datang selain dari itu, tetapi selari dengan tuntutan akidahnya sama ada berupa kebebasan atau kesaksamaan masyarakat, itu dikira sebagai kebetulan kerana norma-norma fitrah akan meraikan perkara tersebut apabila hidup secara berkelompok.

Namun neraca muslim hakiki berbeza, kerana dia adalah hamba kepada Allah. Segala yang dilakukan adalah dalam konteks perhambaan yang syumul, bukanlah percubaan menjadi Tuhan.

Wallahua’lam.

 

Tulisan:

Ahmad Syamil b Mohd Esa,

MA Syariah Al Azhar, Pengkhususan Usul Fiqh

 

Hak Asasi Manusia : Antara Perspektif Silam dan Konsep Sekular

1888680_256403707865269_485770073_n

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah satu daripada subjek wajib faham dalam usaha kita menaklik tindak-tanduk dan kecenderungan banyak perkara yang berlaku kebelakangan ini. Tidak terhad pada ruang lingkup individu, keterlibatan frasa HAM banyak juga mempengaruhi pertubuhan, pergerakan NGO, program-program kemasyarakatan dan lanskap sosio-masyarakat terutamanya di Malaysia sendiri.  

Umumnya, Hak Asasi Manusia boleh difaham sebagai, takrifan hak-hak individu atau kumpulan individu semata-mata kerana dia adalah manusia [1]. Hak- hak ini haruslah hadir tanpa mengira suku, bangsa, agama, jantina, umur dan lain-lain. Hak ini bersifat universal dan boleh diterapkan oleh siapa pun.

 

Melatari silam Hak Asasi Manusia.

Perjuangan sehingga teriktirafnya Hak Asasi Manusia acuan barat seperti yang sedia ada kini adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Sejarah paling dekat dengan perjuangan ini adalah realiti siri-siri peristiwa yang berlaku di eropah pada masa lampau. Bibit–bibit ini dipercayai bermula pada seawal 3 abad yang lalu. Dalam memberi gambaran jelas hak asasi hari ini eloklah jika dapat dahulu digambarkan perkembangan senario yang signifikan tentang hak asasi manusia sebelum ini.

 

Peristiwa Magna Charta (Piagam Agung, 1215)

Magna Charta merupakan dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan dan rakyatnya. Peristiwa yang mendasari termeterai perjanjian ini adalah penindasan yang dilakukan oleh Raja John terhadap golongan diperintah hingga menimbulkan rasa tidak puas hati dan mereka memberontak. Akhirnya persetujuan dimeterai, antaranya :

 • Raja berserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan Gereja.
 •  Raja berjanji kepada penduduk untuk member hak-hak seperti :
  • Para petugas keamanan akan menghormati hak-hak penduduk.
  • Polis tidak menahan sesesorang tanpa bukti yang sah dan saksi
  • Seseorang tidak akan ditahan, ditangkap dan dinyatakan bersalah tanpa alasan.

Piagam ini secara tidak langsung membataskan kekuasaan raja dan hak asasi manusia ketika itu lebih penting daripada kedaulatan raja.

 

Bill of Rights (Undang-undang Hak, 1689)

Bill of Rights adalah  undang-undang yang telah diterima oleh Parlimen Inggris sebagai hasil tentangan terhadap Raja James II dalam revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of 1688).

Penggubalan undang-undang ini adalah didasari dengan prinsip (Equality before the Law) atau asas persamaan hak bagi setiap manusia. Mereka sangat percaya bahawa hak kebebasan hanya akan wujud apabila hak persamaan dapat diwujudkan terlebih dahulu dalam sistem masyarakat ketika itu.

Antara Isi penting Bill of Rights:

 • Kebebasan dalam memilih anggota parlimen
 • Kebebasan bersuara dan memberi pendapat
 • Hak warganegara dalam memilih agama masing-masing
 • Parlimen berhak mengubah keputusan Raja

 

Hak Asasi Manusia dan  Revolusi Amerika Syarikat

Hak Asasi Manusia di Amerika Syarikat (United State of America) pula mempunyai sejarah silam tersendiri dalam perjuangan hak asasi manusia (HAM) . Sejarah gerakan ini dipelopori oleh tokoh pemikir terkemuka John Locke(1632-1704)dengan idologi “Individualisme” yang dicerap masuk dalam masyarakat  pada ketika itu.  Locke berpendirian bahawa manusia dilahirkan dengan hak-hak semula jadi yang tidak boleh dipisahkan selaku seorang manusia, prinsip ini dipanggil (Natural Law).

Idea “Individualisme” ini juga telah lama-kelamaan berkembang dan menjadi inspirasi kepada pembentukan hak-hak sivil dan politik.  Perjuangan John Locke banyak merumuskan prinsip-prinsip penting yang menjadi pegangan masyarakat hingga tercetusnya Declaration of Independence of United States (1776) hasil daripada Revolusi Amerika. Antara prinsip hak individu adalah hak untuk hidup, kebebasan dan kebahagian. Piagam ini telah mengangkat hak individu dalam kandungan kenyataannya “Bahawa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama darjatnya oleh Pencipta dan mereka dianugerahkan oleh Penciptanya dengan hak untuk hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagian”.

Rumusannya, Declaration of Independence of United States (1776) telah mengangkat hak asasi manusia difahami dengan hak individualisme dan perlindungan hak asasi manusia juga dilindungi oleh perlembagaan dalam Negara dan pemerintah Amerika Syarikat, ini adalah satu revolusi baru dalam sejarah hak asasi manusia yang dilihat sentiasa berkembang.

Seterusnya perkembangan hak asasi manusia di Amerika tidak terhenti di situ sahaja bahkan pada abad ke 20, Presiden AS Franklin D. Roosevelt merumuskan HAM kepada  “empat teras kebebasan” semasa ucapan Kongres Amerika Syarikat pada 1941 :

 • Freedom of Speech ( Kebebasan Bersuara)
 • Freedom of Religion (Kebebasan Beragama)
 • Freedom of Fear (Kebebasan daripada Ketakutan)
 • Freedom of Want  (kebebasan daripada Kemelaratan)

 

Hak Asasi Manusia dan Revolusi Perancis

Perjuangan melawan kezaliman berterusan golongan yang ditindas di Perancis pada lewat abad ke 17 telah membawa kepada termeterainya Declaration des droits l’home et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia Dan Warga Negara, 1789) yang terhasil daripada Revolus Perancis. Deklarasi ini secara lantang membawa masyarakat untuk mempertahankan hak- hak :               

 • Liberty (Kebebasan)
 • Egalite ( Kesamaan)
 • Fraternite (Persaudaraan) 

Akhirnya Assemble National Perancis telah memasukkan prinsip-prinsip ini di dalam perlembagaan Perancis pada tahun (1791) sebelum diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848.

Secara ringkas, apa yang disenaraikan di atas adalah merupakan sejarah perkembangan  Hak Asasi Manusia di Eropah.  Namun ini tidaklah menafikan perkembangan perjuangan dan deklarasi moden Hak Asasi Manusia  seperti The League of Nations Conventions to Suppress the Slave Trade and Slavery  daripada The League Of Nations 1926 yang juga memainkan peranan dalam isu HAM Eropah serta banyak lagi deklarasi –deklarasi lain.

Berdasarkan segala lataran silam Hak Asasi Manusia acuan barat, ia boleh dilihat mempunyai ciri-ciri berikut :

 • Bersifat reaktif terhadap sesuatu latar atau senario yang berlaku. (contohnya ; penindasan, kebangkitan rakyat dan Revolusi) akhirnya membawa kepada perjuangan Hak Asasi Manusia.
 • Ia mengembang dan tidak ada asas yang rigid (kukuh) kerana perjuangan HAM pada setiap abad di masa silam mempunyai isu yang berbeza, akhirnya konteks perjuangan HAM juga bertambah dan berkembang.
 • Hanya menepati kehendak manusia (individualistik) pada sesuatu perkara dan menafikan unsur-unsur sosial lain, sejarah, masyarakat dan agama.
 • Sekular, kerana tida unsur agama dan campur tangan Gereja (di barat).
 • Hak Asasi Manusia Barat juga bukanlah perjuangan holistik yang di akar umbikan seluruh dunia kerana  hanya melibatkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di Eropah khususnya.

 

Hak Asasi Manusia dan PBB

Isu Hak Asasi Manusia ini ternyata tidak larut dek perkembangan zaman, ia seakan-akan diberi satu nafas baru apabila meletusnya Perang Dunia ke 2 (1939). Barat berjaya memperlihatkan peristiwa penindasan oleh tentera NAZI ke atas Yahudi di Perang Dunia ke 2 ini merupakan pencabulan paling radikal terhadap Hak Asasi Manusia yang telah sekian lama diperjuangkan. Barat juga berjaya mencorak “permikiran selari” masyarakat dunia bahawa penindasan terhadap hak-hak manusia (spt kebebasan bersuara, individu, hidup bahagia, kesamarataan) benar-benar dicabul dan tidak dipatuhi semasa berlakunya perang, dalam senario ini Yahudi sebagai mangsanya.

Pengajaran daripada peristiwa perang ini telah menampakan tiada penstukturan yang konkrit dalam pemahaman negara-negara di dunia ini untuk memelihara hak asasi manusia. Ia mudah dicabul kerana tiada garis panduan, tiada kefahaman secara umum, dan tiada undang-undang untuk mengawalnya.

Maka rencana disusun rapi tatakala usai tamat Perang Dunia ke 2, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) melalui Commission of Human Right telah bersidang pada tahun 1946 buat kali pertamanya untuk membicarakan tentang isu-isu hak asasi dengan lebih serius. Hasilnya 2 tahun kemudian, tanggal 10 Disember 1948 sidang PBB dengan sokongan persetujuaan 48 negara, 0 tidak bersetuju dan 8 negara berkecuali telah meluluskan Perisytiharan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat (Universal Declaration of Human Right).

Universal Declaration of Human Right (UDHR) digagaskan atas prinsip hak-hak sebagai manusia antaranya Hak untuk:

 • Hidup
 • Kemerdekaan
 • Memeluk agama mengikut kepercayaannya
 • Mengerluarkan pendapat
 • Berkumpul dan berhimpun
 • Mendapat perkerjaan
 • Jaminan sosial dan lain-lain.

Semenjak dari itu, UDHR diumpamakan rujukan khusus dalam perbincangan Hak Asasi Manusia di dunia semasa. Walaupun dinamakan ‘sejagat’, namun ia sebenarnya terhasil daripada aliran persejarahan dan pengalaman yang dialami Dunia Barat sepanjang tiga abad lepas, dan diwajarkan oleh sesuatu falsafah berasaskan faham manusia yang bersifat individualistik[2]. Fakta ini telah secara tidak langsung menggambarkan bahawa UDHR ini merujuk kepada dua cir-ciri yang utama iaitu (i) tidak benar-benar mewakili keseluruhan manusia,  (ii) ia bersifar sekular.

Secara timbang tara yang jelas konsep HAM yang menegahkan prinsip (human-rightism/ individualisme) ini sebenarnya sudah terkeluar daripada agama. Mana-mana agama sekalipun baik secara khusus mahupun umum, agama dibina dengan prinsip , dan nilai tertentu maka bukanlah bersifat human-rightism semata-mata malah ada ketikanya human-rightism sendiri berlawanan dengan pandangan keagamaan.

Selain itu juga, mengambil kira asal usul dan orientasi deklarasi ini  dan  kecenderungan barat yang merujuk konsep dan doktrin Deklarasi UDHR sebagai  rujukan Piagam agung dan model tuntas tentang konsep kesamaan (equality ) dan kebebasan (liberty) untuk seluruh manusia, ia adalah sesuatu yang boleh mengundang pelbagai persoalan[3].

 

HAM dan Perseptif Sekular Global [4]

Seperti yang digambarkan sebelum ini bahawa doktrin penggubalan UDHR adalah berdasarkan pengalaman sejarah pahit masyarakat eropah terhadap pengamalan hak asasi manusia dalam kalangan masyarakat mereka dahulu, ia bertambah parah tatkala sejurus tamat Perang Dunia ke 2 yang melihatkan keganasan tentera Nazi dalam mencabul hak asasi manusia ketika perang.

Akhirnya di dasari peristiwa penting ini dan semangat kesedaran rakyat eropah, PBB dengan langkah prograsif telah meraktifikasi beberapa dokumen HAM antaranya : 

 1. 1.       Universal declaration of Human Right UDHR 1948
 2. 2.       International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1976)
 3. 3.       International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR,1966) 

Ketiga-tiga dokumen penting ini dinamakan sebagai The International Bill of Rights (IBR) dengan UDHR sebagai dokumen induknya. Dalam larasan Deklarasi IBR, tiada satu pun autoriti tertinggi yang bertindak sebagai ‘ controlling principle’ yang menjadi garis panduan di dalam kesemua dokumen ini, yang ada hanyalah undang-undang berbentuk sekular ciptaan manusia yang pastinya meminggirkan Tuhan.  Semua peruntukan digubal berdasarkan rasionaliti akal manusia semata-mata berdasarkan falsafah humanisme sekular “man is the measure of all things”.  Antara contoh peruntukan yang berlawanan dengan ajaran fundamental agama  Islam di dalam IBR  : 

 • Artikel 16 (1), UDHR – “ Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family”  
 • Artikel 18, UDHR – “ Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion of belief and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion of belief in teaching, practice , worship and observance.  
 • Artikel 18 (2), ICCPR – “ No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or adopt a religion or belief of his choice.   

Justeru, human-rightism dalam perspektif antarbangsa adalah berasaskan falsafah humanisme yang memainkan peranan utama dalam (i) menyingkirkan nilai-nilai agama dan (ii) penentangan terhadap kemutlakan kuasa politik.

Maka boleh difaham bahawa HAM dalam perseptif ini mempunyai keterikatan yang sangat longgar dan tidak mempunyai prinsip yang teguh lagi-lagi tatkala meminggirkan peranan agama dalam penilaian Deklarasi IBR ini. Tidak mustahil masanya akan tiba apabila keinginan manusia berubah dengan tuntutan semasa dan zaman yang berubah, prinsip HAM ini juga akan berubah tanpa kawalan. Apakah sebenarnya yang diperjuangan HAM? Adakah hanya patuh pada keinginan humanisme dan nafsu manusia sahaja tanpa nilai dan prinsip agama?  Bagaimana pula percanggahan nilai Agama Islam yang dibina dengan prinsip Akidah, Ibadah, dan Syariat yang ketat untuk mengawal manusia bertembung dengan Prinsip Hak Asasi Manusia yang menjaja kebebasan hak manusia tanpa kawalan? Apakah pendirian kita sebagai seorang manusia yang beragama Islam?

Bersambung . .

 


[1] Burns H Weston, “ Human Right” , The New Encylopaedia Brintannica

[2] Riffat Hassan, “ Are human Right Compatible with Islam”

[3] Dr Wan Azhar Wan Ahmad, “ Faham Hak Asasi Manusia : Pemurnian Beberapa Kata Kunci Utama”

[4] Dr Wan Azhar Wan Ahmad, “ Faham Hak Asasi Manusia : Pemurnian Beberapa Kata Kunci Utama”

 

Penulis :

Muhammad Aidil Idham bin Sharom,
Pengerusi PEMBINA Ipoh

PEMBINA MENOLAK HEDONISME !

Hedonisme - hamidah

Pemuda yang lahir serta membesar di tengah-tengah umat yang keadaannya senang-lenang kerana kekuasaannya sudah kukuh dan kemakmuran hidupnya cukup mewah. Maka ia pun lebih banyak menumpukan tenaga untuk dirinya sendiri dari kepentingan umatnya, malah mungkin dia bermain-main dan berfoya dengan senang hati dan tidak berfikir apa-apa.

Risalah ”Wahai Pemuda”, As-Syahid Imam Hasan al-Banna

Hari ini kita digemparkan dengan kematian 6 orang belia dalam sebuah konsert hiburan yang melampau. Bukan hanya hari ini sahaja kita digemparkan dengan kematian belia yang sia-sia. Sebelum ini juga kita diberitakan dengan kematian belia kerana dadah, mat rempit, bunuh diri dan sebagainya. Berapa banyak lagi nyawa yang akan dipersiakan? Penganjuran konsert Future Music Festival Asia 2014 yang diadakan di Stadium Bukit Jalil ini dilakukan oleh warganegara Malaysia yang beragama Islam dan berbangsa Melayu. Ini sangat menyedihkan kerana belia muslim hari ini dirosakkan oleh orang Islam itu sendiri.

Picture1

Livescape Sdn. Bhd menganjurkan FMFA serta konsert-konsert yang lain bertujuan untuk menjadikan Malaysia Negara Hab hiburan antarabangsa. Matlamat ini jelas menunjukkan bahawa agenda yang ingin dibawa akan meruntuhkan nilai moral generasi belia dan melahirkan generasi belia yang pada hakikatnya sia-sia dan berjiwa lemah. Ini merupakan satu kerugian kepada agama malah kepada negara sendiri. Hal ini kerana generasi belia merupakan generasi yang bakal memimpin negara kelak. Adakah dengan jiwa-jiwa belia yang sedemikian mampu membentuk dan memimpin negara ke arah kemakmuran? Imam al-Ghazali ada menyebutkan bahawa “Jika mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah keadaan anak muda hari ini.” Semestinya anak muda yang dimaksudkan adalah golongan belia pada hari ini. Mahukah kita keadaan negara pada masa hadapan yang dipenuhi dengan kelekaan, kerosakan serta pembaziran yang nyata kerana rosaknya seorang generasi belia pada hari ini?

Pihak kerajaan melalui Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pelancongan serta agensi-agensi kerajaan seperti Kastam Di Raja Malaysia (KDRM) dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) seharusnya memainkan peranan sebaik dan seamanah mungkin. Diharapkan pihak-pihak berwajib membatalkan serta merta permit konsert-konsert yang tidak memberikan manfaat kepada pembinaan jati diri belia serta meningkatkan penguatkuasaan dalam membenteras penyeludupan dan penyalahgunaan dadah. AADK dilihat masih belum berjaya membenteras penyalahgunaan dadah dari merosakkan generasi belia pada hari ini. Mencegah lebih baik daripada merawat. Islam telah menngajarkan perkara ini beribu-ribu tahun dahulu iaitu “‘Saddu Zara’i”, menutup segala ruang yang boleh menyumbang kepada kemudaratan.

Islam tidak mengharamkan hiburan tetapi perlulah diingatkan bahawa Islam mensyariatkan hiburan itu berpada-pada dan ada batasnya. Islam meletakkan batas dalam semua perkara agar tidak merosakkan penganutnya. Kerana itu kesederhanaan adalah sangat digalakkan dalam Islam. Tetapi bagaimana pula yang kita lihat pada hari ini? Konsert hiburan yang melampau, tanpa batasan, dicemari najis dadah, pergaulan lelaki dan wanita tanpa batas. Ini sama sekali ditegah dan ditolak oleh agama.

PEMBINA ingin menyeru kepada semua warga belia agar bersama-sama menolak hedonisme serta berusaha ke arah memperkukuh jati diri muslim, menambahkan kefahaman ilmu, membina jiwa yang kuat dan mengangkat kesyumulan Islam agar dapat menjadi benteng dan penghadang diri dalam usaha melawan unsur-unsur yang merosakkan diri. PEMBINA selaku sebuah persatuan belia Islam bersedia menjadi wadah kepada belia dan beliawanis dalam usaha meneraju arus mahasiswa.

Hasil Nukilan,

Ukhti Nur Hamidah Binti Mat Harun

Bendahari Pembina Cawangan Ipoh 2014/2015

Valentine Satu Bentuk Serangan Pemikiran

1507899_10151857279505938_1524219266_n

Tarikh 14 Februari merupakan hari yang dianggap keramat oleh pasangan-pasangan yang sedang berkasih. Hari yang dikenali sebagai “Valentine’s Day” atau “Hari Memperingati Kekasih” ini dianggap sebagai satu masa untuk mengisytiharkan ketulusan cinta kepada pasangan masing-masing. Maka pada 14 Februari, pasangan-pasangan kekasih ini akan memakai pakaian yang terbaik dan sebaiknya hendaklah ia berwarna merah, bertukar-tukar hadiah dan seeloknya adalah bunga ros berwarna merah..

Pasangan-pasangan ini juga akan bercanda di merata-rata tempat sehingga terjadilah adegan-adegan maksiat yang bertentangan dengan syarak demi untuk membuktikan kasih dan sayang mereka yang tidak ternilai harganya. Saban tahun juga para ulama mengingatkan kepada umat Islam agar menghindari menyambut Hari Valentine ini namun ia seperti menuang air ke daun keladi. Hari Valentine tidak ada kena-mengena dengan umat Islam malah hukum menyambutnya adalah HARAM. Ia adalah sambutan yang berkaitan dengan agama Rom kuno dan juga Kristian.

Sejarah Sambutan Hari Valentine

Bila kita membicarakan tentang sejarah sambutan hari Valentine, maka kita akan dapati bahawa terdapat empat pendapat berkaitan dengannya;

Pendapat pertama mengaitkannya dengan pesta sambutan kaum Rom kuno sebelum kedatangan agama Kristian yang dinamakan Lupercalia. Lupercalia merupakan upacara penyucian diri yang berlangsung dari 13 hingga 18 Februari. Dua hari pertama mereka menyembah dewi cinta bagi kaum Rom kuno yang bernama Juno Februata. Pada hari ini para pemuda Rom memilih nama-nama gadis-gadis yang menjadi pilihan mereka lalu dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Setiap pemuda tersebut kemudiannya akan mencabut nama tersebut dari dalam kotak itu secara rawak. Nama gadis yang tertera di dalam kertas tersebut akan menjadi pasangan yang akan menjadi objek hiburan seksnya selama setahun..

Pada 15 Februari, mereka meminta perlindungan dewa Lupercalia dari gangguan serigala. Pada hari ini mereka akan menyembelih seekor anjing dan kambing. Kemudian mereka akan memilih dua pemuda Rom yang dianggap paling gagah untuk menyapukan darah binatang tersebut ke badan mereka lalu mencucinya pula dengan susu. Setelah itu akan di adakan perarakan besar-besaran yang diketuai dua pemuda tersebut dan mereka berdua akan memukul orang ramai yang berada di laluan mereka dengan kulit binatang dan para wanita akan berebut-rebut untuk menerima pukulan tersebut kerana mereka beranggapan ia akan menambahkan kesuburan mereka..

Pendapat kedua mengaitkannya dengan kematian paderi St. Valentine ketika pemerintahan Raja Rom yang bernama Claudius II. Terdapat dua versi cerita berkaitan dengan St. Valentine ini;

Versi pertama: Pada masa pemerintahan Claudius II, kerajaan Rom yang menyembah dewa-dewi amat memusuhi penganut agama Kristian dan para mubaligh Kristian telah dipenjara serta disiksa. St. Valentine sebagai seorang yang tegar menganut agama Kristian dan aktif menyebarkan ajaran tersebut turut dipenjarakan oleh Cladius II. Dikhabarkan St. Valentine walaupun dipenjarakan, beliau tetap mengajar dan menyebarkan agama tersebut di kalangan banduan-banduan penjara di samping membantu tawanan-tawanan penjara meloloskan diri dari penjara..

Kegiatan ini telah diketahui oleh Cladius II dan beliau memerintahkan St. Valentine diseksa dan akhirnya dihukum bunuh pada 14 Februari. Pengorbanan yang dilakukan oleh St Valentine ini dianggap oleh penganut Kristian sebagai satu pengorbanan yang besar demi kecintaan beliau terhadap agamanya. Malah St. Valentine disamakan dengan Jesus yang dianggap oleh penganut Kristian mati kerana menebus dosa yang dilakukan oleh kaumnya..

Dikatakan juga bahawa ketika di dalam penjara, beliau telah jatuh cinta dengan anak salah seorang pegawai penjara dan di akhir hayatnya sebelum dibunuh, beliau sempat menulis sepucuk surat cinta kepada gadis tersebut yang bertandatangan From your Valentine (Daripada kekasihmu). Maka orang-orang Kristian mengambil sempena 14 Februari itu untuk meraikan hari kasih sayang demi memperingati hari kematian paderi mereka St. Valentine.

Versi kedua: Claudius II beranggapan bahawa anggota tentera yang muda dan masih bujang adalah lebih tabah dan kuat ketika berada di medan peperangan berbanding dengan mereka yang telah berkahwin. Justeru itu Cladius II menghalang para pemuda dari berkahwin. Namun demikian St.Valentine menentangnya dengan keras dan beliau telah melakukan upacara pernikahan terhadap para pemuda-pemuda Rom secara sulit. Aktiviti St. Valentine ini akhirnya dapat diketahui oleh Cladius II lalu beliau mengarahkan St. Valentine ditangkap dan dihukum gantung pada 14 Februari 269 M..

Pendapat ketiga mengatkan ia dirayakan sempena kejatuhan kerajaan Islam Andalusia di Sepanyol. St. Valentine merupakan individu yang memainkan peranan penting dalam usaha menjatuhkan kerajaan Islam pada masa itu. Disebabkan sumbangan beliau itu, St. Valentine dianggap sebagai kekasih rakyat. Tanggal 14 Februari 1492 merupakan tarikh kejatuhan Islam di Sepanyol dan dianggap pada hari itu hari kasih sayang kerana mereka menganggap Islam adalah agama yang zalim.

Pendapat keempat pula mendakwa sambutan hari Valentine ini bersempena dengan sifat burung yang mana musim mengawan burung tersebut jatuh pada 14 Februari. Ini merupakan pendapat tradisi orang Inggeris..

Hukum Sambut Valentine
Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahawa asal-usul sambutan Hari Valentine ini tidak ada hubung-kaitnya dengan budaya serta agama bagi umat Islam. Sebagaimana yang termaktub di dalam al-Quran dan al-Sunnah serta disepakati oleh ulamak bahawa hari kebesaran bagi umat Islam yang mana disyariatkan bagi kita menyambutnya hanyalah Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha sahaja. Ini sebagaimana yang firman Allah SWT yang bermaksud:


Bagi tiap-tiap umat, Kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan, maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariatmu; dan serulah (wahai Muhammad) umat manusia kepada agama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas jalan yang lurus.

(Surah al-Hajj: 67)

Anas bin Malik r.a berkata: Nabi SAW pernah datang ke Madinah sedangkan penduduknya memiliki dua hari raya. Pada kedua-duanya mereka bermain-main (bergembira) di masa jahiliah. Lalu baginda bersabda:

“Sesungguhnya Allah telah menggantikan kedua-duanya bagi kamu semua dengan dua hari yang lebih baik, iaitu hari raya Aidiladha dan Aidilfitri”.

(Riwayat al-Nasaai, no: 959)

Oleh itu hendaklah umat Islam membataskan diri dengan menyambut hari-hari perayaan yang diiktiraf oleh Allah dan Rasul-Nya khusus untuk umat Islam. Setelah berakhir zaman salafussoleh iaitu tiga kurun terbaik bagi umat Islam, pelbagai hari perayaan telah ditambah ke dalam kalendar umat Islam seperti Maulid al-Rasul, Israk Mikraj, Maal Hijrah, Nuzul al-Quran dan sebagainya..

Namun demikian apa yang mendukacitakan adalah umat Islam pada zaman kini telah mula merayakan hari-hari perayaan yang langsung tidak berkaitan dengan umat Islam. Malah ia berasal dari budaya serta agama golongan yang ingkar kepada perintah Allah S.W.T. seperti sambutan Tahun Baru Masihi, Hari Halloween, April Fool dan juga Hari Valentine yang sedang disambut oleh sebahagian remaja Islam pada hari ini..

Terdapat larangan daripada baginda s.a.w. agar tidak meniru budaya orang bukan Islam dan bagi mereka yang meniru budaya seperti ini dibimbangi akan tergolong bersama dalam golongan tersebut. Sabda baginda:


“Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka”.

(Riwayat Imam Abu Dawud, hadis no: 3512)

Tentang hukum menyambut Hari Valentine, Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-71 yang bersidang pada 22 hingga 24 November 2005 memutuskan: “Bahawa amalan merayakan Valentine’s Day tidak pernah dianjurkan oleh Islam”. Harus kita ingat bahawa golongan yang memusuhi Islam, akan sentiasa berusaha menanamkan benih-benih kesesatan dalam jiwa umat Islam supaya mereka jauh dari jalan yang lurus lagi diredai Allah SWT. Firman Allah dalam Al-Quran:

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan redha atau suka kepadamu (wahai Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah terpesong itu). Katakanlah (kepada mereka): “Sesungguhnya petunjuk Allah (agama Islam itulah petunjuk yang benar).

(Surah al-Baqarah: 120)

HAL-HAL YANG HARUS DIBERI PERHATIAN

Dalam masalah Valentine itu perlu difahami secara mendalam terutama dari kaca mata agama kerana kehidupan kita tidak dapat lari atau lepas dari agama (Islam) sebagai pandangan hidup. Berikut ini beberapa hal yang harus difahami di dalam  masalah ‘Valentine Day’.

1. PRINSIP / DASAR

Valentine Day adalah suatu perayaan yang berdasarkan kepada pesta jamuan ‘supercalis’ bangsa Romawi kuno di mana setelah mereka masuk Agama  Nasrani (kristian), maka berubah menjadi ‘acara keagamaan’ yang dikaitkan dengan kematian St. Valentine.

2. SUMBER ASASI

Valentine jelas-jelas bukan bersumber dari Islam, melainkan bersumber dari rekaan fikiran manusia yang diteruskan oleh pihak gereja. Oleh kerana itu lah , berpegang kepada akal rasional manusia semata-mata, tetapi jika tidak berdasarkan kepada Islam(Allah), maka ia akan tertolak.

Firman Allah swt dalam Surah Al Baqarah ayat 120 :

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah : “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan  mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”.

3. TUJUAN

  Tujuan mencipta dan mengungkapkan rasa kasih sayang di persada bumi adalah baik. Tetapi bukan seminit untuk sehari dan sehari untuk setahun. Dan bukan pula bererti kita harus berkiblat kepada Valentine seolah-olah meninggikan ajaran lain di atas Islam. Islam diutuskan kepada umatnya dengan memerintahkan umatnya untuk berkasih sayang dan menjalinkan persaudaraan      yang abadi di bawah naungan Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bahkan Rasulullah s.a.w. bersabda :

“Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia cinta kepada saudaranya seperti cintanya kepada diri sendiri”.

4. OPERASIONALPada umumnya acara Valentine Day diadakan dalam bentuk pesta pora dan huru-hara.
Perhatikanlah firman Allah s.w.t.:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithon dan    syaithon itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Surah Al Isra : 27)

Surah Al-Anfal ayat 63 yang berbunyi :

“…walaupun kamu membelanjakan    semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat    mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati    mereka. Sesungguhnya Dia (Allah) Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Sudah jelas ! Apapun alasannya, kita tidak dapat menerima kebudayaan import dari luar yang nyata-nyata bertentangan dengan keyakinan (akidah) kita. Janganlah kita mengotori akidah kita dengan dalih toleransi dan setia kawan. Kerana kalau dikata toleransi, Islamlah yang paling toleransi di dunia.

Sudah berapa jauhkah kita mengayunkan langkah mengelu-elukan(memuja-muja) Valentine Day ? Sudah semestinya kita menyedari sejak dini(saat ini), agar jangan sampai terperosok lebih jauh lagi. Tidak perlu kita irihati dan cemburu dengan upacara dan bentuk kasih sayang agama lain. Bukankah Allah itu Ar Rahman dan Ar Rohim.  Bukan hanya sehari untuk setahun. Dan bukan pula dibungkus dengan hawa nafsu. Tetapi yang jelas kasih sayang di dalam Islam lebih luas dari semua itu. Bahkan Islam itu merupakan ‘alternatif’ terakhir setelah manusia gagal dengan sistem-sistem lain.

Lihatlah kebangkitan Islam!!! Lihatlah kerosakan-kerosakan yang ditampilkan oleh peradaban Barat baik dalam media massa, televisyen dan sebagainya. Karena sebenarnya Barat hanya mengenali perkara atau urusan yang bersifat materi. Hati mereka kosong dan mereka bagaikan ‘robot’ yang bernyawa.

MARI ISTIQOMAH (BERPEGANG TEGUH), Perhatikanlah Firman Allah :

“…dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim”.

Semoga Allah memberikan kepada kita hidayahNya dan ketetapan hati untuk dapat istiqomah dengan Islam sehingga hati kita menerima kebenaran serta menjalankan ajarannya.

Tujuan dari semua itu adalah agar diri kita selalu taat sehingga dengan izin Allah s.w.t. kita dapat berjumpa dengan para Nabi baik Nabi Adam sampai Nabi Muhammad s.a.w.

Berkata Peguam Zulkifli Nordin (peguam di Malaysia) di dalam kasetnya bertajuk ‘MURTAD’ :-

“VALENTINE” adalah nama seorang paderi. Namanya Pedro St. Valentino. 14 Februari 1492 adalah hari kejatuhan Kerajaan Islam Sepanyol. Paderi ini umumkan atau isytiharkan hari tersebut sebagai hari ‘kasih sayang’ kerana pada nya Islam adalah ZALIM!!!  Tumbangnya Kerajaan Islam Sepanyol dirayakan sebagai Hari Valentine. Semoga Anda Semua Ambil Pengajaran!!! Jadi, mengapa kita ingin menyambut Hari Valentine ini kerana hari itu adalah hari jatuhnya kerajaan Islam kita di Sepanyol.

Nurul Fatehah Yusop

Aktivis PEMBINA RCMP

Lelah Dengan Kerenah Manusia?

lelah

Dalam merentasai gelombang kehidupan, kita tidak pernah lari dari melayan kerenah manusia. Dari sahabat handai sehingggalah mamak yang mengambil pesanan di meja makan, semuanya memberikan kita dugaan dan cabaran yang tersendiri. Adakalanya kita gembira, adakala kita lelah dan adakala rasa itu bercampur baur. Aktiviti seharian kita sibuk dan penuh dengan agenda untuk memenuhi tuntutan individu tertentu sehinggakan kita tertanya tanya, adakah insan lain yang memikirkan tentang rasa dan hati kita. Malah sang pujangga juga pernah berkata, “Umumnya manusia tidak tahu berterima kasih”.

Kadang kadang niat murni kita juga dipandang sepi. Mahu berubah tetapi sudah diejek ejek dengan kata – kata yang melemahkan semangat. Mungkin kerana bayangan akhlak kita yang terdahulu yang tidak terpuji.Lalu kebaikkan itu sekadar terhenti di dalam hati. Respon manusia menyebabkan kita mengundur diri.

Ada suatu ketika kita menguntum senyuman sebagai tanda mesra, tetapi dibalas dengan lirikkan sinis yang penuh dengan makna. Tangan yang kita hulur sebagai salam tetapi dikilas dengan dendam dalam diam.  Mahu bertentang mata pun sudah jadi canggung . Apatah lagi mahu bertepuk tampar dan bergurau senda.

Termanggu – manggu seketika. Makin difikirkan, bingung dan sedih bergumpal gumpal dibenak fikiran.

“Mengapakah dia begini?” 

“ Kenapa dia berubah ni?”

“ Ahh….lontarkan saja rasa itu. Aku punya duniaku sendiri. Mana mungkin seorang insan sahaja boleh kelabukan duniaku. Aku yang warnakan duniaku! Dia bukan siapa siapa yang aku perlu runsingkan. .”

“ Biarkan lah dia. Banyak perkara yang lebih penting lagi.”

Tetapi…..

Adat fitrah manusia. Hati yang terdidik dengan kebaikkan dan kelembutan tidak mungkin terus – terusan egois. Apatah lagi membenci. Fitrah manusia ini yang mendandan rasa serba salah. Seolah – olah peluru berpandu yang menebak hati. Kita mula berkira – kira tentang kesilapan diri sendiri.

“Mungkin salah aku kah?”

“Ada yang aku terlepas cakap kah?”

“Mungkin sikap ku”

Bila bekerja dalam pasukan pula, konflik itu satu kewajipan. Berdepan dengan kaki ampu, si tin kosong, si kuku besi dan bermacam – macam lagi individu buat kita penat. Dan kontang motivasi. Banyak yang terpendam dari terluah. Banyak yang berkias dari berterus terang. Sindir dan sinis menjadi rencah kehidupan. Gejala gejala inilah yang menyebabkan “psychosomatic disease” seperti tekanan jiwa kian subur dalam masyarakat.

Antara karenah manusia yang paling getir untuk dihadapi ialah bila kita diuji dengan orang yang hampir dengan kita. Aduh…. kadang – kadang rasa kosong sekejap dunia bila diuji sebegini rupa. Bebelan sang bonda, leteran sang ayah dan perilaku menjengkelkan teman – teman benar – benar mencabar teori ukhuwah yang kita pelajari sewaktu berada di bulatan gembira. Nyata, melukis ilmu dengan amal perbuatan di kanvas kehidupan itu sangat rumit .  Seolah – olah melukis potret. Cukup halus dan berseni. Ia buat kita berfikir, perpisahan itu bukan lah kerana jauhnya jarak, tetapi retaknya ikatan hati.

Ada sebahagian dari kita mengasingkan diri. Ada sebahagian yang lain mendekatkan diri dengan ilahi. Ada yang lebih dashyat mengambil keputusan untuk membunuh diri! Semuanya kerana dek melayan kerenah manusia.

Semua manusia yang  mengucap dua kalimah syahadah dan berfahaman ahlus sunnah wal jamaah akur bahawa Allah lah yang menurunkan segala nikmat dimuka bumi ini. Dalam surah An – Nahl ayat 78, Allah telah menceritakan bagaimana kita ini lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa – apa, tetapi Allah bekalkan dengan penglihatan, pendengaran akal dan hati. Allah juga turut memberikan manusia nikmat berpasangan –pasangan, seperti yang tertulis dalam surah An-Nahl ayat 72.

Tidak cukup dengan itu, Allah bekalkan kita dengan nikmat kehidupan di dunia ini yang melimpah ruah dengan rezeki.Dalam surah Ar – Rahman, Allah telah menceritakan tentang nikmat bertutur, tumbuh – tumbuhan, dan pelbagai lagi nikmat kehidupan yang diberikan oleh Penguasa Alam  kepada manusia.

Namun persoalan yang disini, Apakah respon kita kepada segala nikmat yang diberi?

“… Dan amat sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.” (Surah Saba’, 34: 13)

Allah berfirman lagi,

“… akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.” (Surah al-Baqarah, 2: 243)

Disini Allah telah memperlihatkan satu kerenah manusia iaitu sangat jarang bersyukur. Namun begitu nikmat Allah tidak pernah lekang membaluti tubuh kita setiap detik.  Tidak akan ada manusia yang mampu hidup jika semua nikmat Allah ditarik darinya walaupun sesaat.

Kita sebagai manusia selalu memikirkan tentang lelahnya melayan  karenah manusia yang lain sampai suatu ketika kita mungkin bosan dengan komitmen berterusan tanpa penghargaan. Namun tidak bagi Allah. Hujan tetap turun dengan izinNya di muka bumi ini. Ketika ini,dunia ini penuh dengan karenah buruk manusia dari timur dan barat, mengeji Allah, membakar Al –quran dan mempertikaikan kekuasaanNya. Umat – umat yang terdahulu seperti kaum nabi luth, kaum Ad dan kaum Tsamud semuanya telah Allah bayar secara “cash”.

Firman Allah:

Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka – sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan secukupnya, maka ketika itu mereka terdiam berputus-asa.” (Surah al-An’am, 6: 44).

Mujur Allah tidak menghukum karenah kita sepertimana Allah menghukum karenah ummat terdahulu.

Allah juga sangat jauh dari sifat penat apabila menurunkan hidayah kepada manusia. Allah telah menurunkan seramai 124 000 nabi kepada manusia. Malahan, Allah berjanji Al – quran akan kekal sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Tapi ironinya masih ramai yang berpaling.

Apa yang perlu kita insafi disini ialah kasih sayang dan perhatian manusia jikalau dicurah berterusan akan kontang jua akhirnya. Kita akan lelah dan penat. Namun bila Allah melayan karenah kita itu, kasih sayangNya tidak pernah kontang.

Allah juga pernah berpesan kepada Rasulullah S.A.W melalui surah Al- Baqarah ayat 214 bahawa pertolongan Allah itu sangat hampir. Betapa besarnya rahmat Allah sehinggakan kita yang tidak mensyukuri nikmat, Allah tawarkan pertolongan dan pertolongan itu sangat hampir.

Keagungan Allah itu terpapar jelas dalam melayan kerenah ribuan  manusia. Maka fikirkan lah keagungan Allah tatkala kita lelah melayan kerenah manusia. Walaupun penuh dengan debu dosa tapi nikmat Allah masih datang bertalu, banding dengan kita yang lemah ini, sudah putus asa dek kerana dahagakan penghargaan.

Jika disimpulkan dalam satu ayat, jika kita penat melayan sahabat yang beraneka perangai, fikirkan Allah tatkala Allah melayani karenah kita.

Fendi Ali

Naib Presiden I
Persatuan Belia Islam Nasional
PEMBINA RCMP

Kepayahan Ekslusif.

eks 1

Eksklusif. Satu perkataan yang kebiasaannya sinonim dengan jam Rolex, rumah agam, Freemason (erk!), villa, kereta besar dan pelbagai lagi unsur kemewahan. Apa jua elemen yang ditampal dengan perkataan ini hanya layak untuk diterima sesetengah individu. Namakan sahaja semua material yang eksklusif, barangnya biasa–biasa sahaja tetapi kerana mandat perkataan eksklusif, berdentum harganya sehingga mencapai tahap yang tidak masuk akal. Namum ia tidak menghalang orang ramai untuk mengeluarkan duit demi memilikinya.

Satu perkara yang menarik tentang perkataan eksklusif ialah ia sangat berkait rapat dengan penghargaan. Bagaimana? Mudah sahaja. Bayangkan anda seorang sahaja yang memakai kereta Mercedes Benz atau jam tangan Swatch edisi terhad di dalam daerah anda. Anda akan merasa eksklusif kerana unsur kemewahan yang ada pada barang tersebut dan yang paling penting anda sahajalah yang memiliki barang tersebut. Maka apa tindakan anda? Pertama sekali mungkin anda akan ‘berfatwa’ haram untuk sebarang debu jatuh pada kereta tersebut. Pantang dikuis maka bergetaplah gigi sambil terangkat kening. Terjegil mata sang empunya kereta mencari nara pidana yang membuat onar. Disitulah wujud penghargaan. Terasa betapa ‘izzahnya’ memiliki kereta mahal.

Bila berada dalam kelompok eksklusif pula, terasa seperti berada dalam taraf sosial yang berbeza. Contohnya berada dalam kalangan pelajar cemerlang. Ditambah lagi dengan menjadi penyandang biasiswa ijazah luar negara. Rakan dan taulan menyapa mesra, ibu
dan ayah menguntum senyuman bangga. Terasa sangat dihargai. Kita akan menghargai dan menghayati saat-saat tersebut kerana ia tidak selalu muncul. Sifatnya sangat eksklusif. Setiap detik terasa sangat menyenangkan. Mungkin ada yang berharap pabila mentari muncul kembali esok hari, detik-detik indah itu berulang kembali.

Pokoknya, kita akan merasa hebat kerana memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Eksklusif itu membuatkan kita merasa ampuh dan jaguh.

Sekarang lupakan semua kereta, jam tangan dan rumah agam. Anda hanya ada kaki untuk melangkah, rumah sewa yang perlu dibayar tiap bulan dan jam hadiah hari jadi yang anda tidak tahu harganya.

Sekejap.

Itu tidak cukup payah. Bayangkan anda adalah calon terbaik untuk muncul di rancangan ‘Bersamamu’. “Berbumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi retak seribu,” adalah di antara bait-bait lagu tema yang kedengaran di penghujung rancangan. Keseluruhan lagu tersebut menceritakan setiap sisi kesusahan.

Saban hari memikirkan cara untuk mencari sesuap nasi. Tiada kekuatan akal. Tiada ijazah untuk dikejar. Segenap kudrat ditumpukan untuk meneruskan kehidupan. Tulang empat kerat itu sudah kebas dibius pelbagai pekerjaan.

Bagi seorang mahasiswa, hari-hari yang datang dan pergi ditemani lambakan kerja dan nota kuliah. Di pagi hari sudah dihidangkan ‘slides’ pensyarah di depan mata. Setiap ‘slide’ hanya mengundang persoalan dan tanda tanya. Belum sempat terjawab persoalan, ‘slide’ sudah berubah, sekaligus menambahkan lagi bersoalan. Akhirnya kelopak mata terkatup memberi jawapan. Di malam hari pula, mata tegar meredah lautan nombor dan perkataan. Komputer riba di depan mata kerap dijeling-jeling. Dari jelingan berubah menjadi ketagihan akhirnya terus melekat di halaman sosial. Hari-hari berlalu pergi dengan kekesalan. Sedar-sedar sudah duduk di meja ujian.

Kepayahan jarang dihargai. Acapkali ditebak dengan ejekkan dan sindiran. Seboleh-bolehnya tidak mahu bertembung dengan kepayahan. Sifatnya menyusahkan diri, memenatkan, buat diri selalu berputus asa dan macam-macam lagi. Kepayahan membuatkan kita merasa rendah diri. Risau berlegar-legar dalam tubuh. Rasa tidak keruan. Hati digenggam secara ghaib. Kadang-kadang mahu saja menjerit tapi entah mengapa tidak mahu juga terluah. Tatkala mata terbuka selepas semalaman lena, belum sempat bangkit, dada sudah berombak kencang di amuk resah. Aduh! Harap masa dapat dilajukan supaya tempoh sukar ini berlalu!

Kepayahan juga kadang-kadang sangat nakal. Ia menyorok dicelah celah lorong kehidupan. Tatkala kita tidak bersedia, secara tiba-tiba ia datang menyergah. Kita jadi panik. Terkesima sebentar. Bergetar seluruh anggota memikirkan adakah kita sudah bersedia. Ada yang terus menyerah kalah. Hati bertalu-talu bertanya “Kenapa aku?”. Ada juga yang terus mengadai nyawa. Kerana tidak tahan hati dicarik terus-terusan. Syukur Alhamdulillah bagi yang sudah bersiaga.

Natijahnya, kepayahan itu adat kehidupan manakala yang eksklusif itu sekadar bonus. Kemungkinan untuk bertembung kepayahan lebih tinggi dari menyapa ketenangan. Persoalannya mengapa begitu payah menghargai kepayahan dan mengapa begitu senang
menghargai kesenangan?

Untuk menjawab persoalan ini, kita juga perlu merasakan kepayahan itu suatu perkara yang eksklusif.

Aduh. Masakan perkara yang menyusahkan dikatakan eksklusif. Bagaimana pula itu? Seperti biasa. Mari belek lembaran mushaf anda.

Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang di usahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dan berkata): “Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, dan berilah rahmat kepada kami, dan beri Penolong kami oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir”. (2:286)

Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Tidakkah itu eksklusif? Ujian itu hanya anda yang hadapinya. Direka khas untuk anda. Mungkin tiada orang lain yang mampu hadapinya sehebat anda. Ujian merupakan sempadan bagi tingkat–tingkat iman. Kita akan naik kelas jika lepas. Ujian adalah tarbiyyah dari Allah terus kepada individu.

Kata–kata pujangga, “Sekiranya tarbiyyah Allah tidak merubah kamu maka tiada siapa yang dapat merubah kamu.”

Bagi para dai’e, segala mehnah dan tribulasi yang dihadapi hanya anda sahaja yang hadapi. Kita tidak dilecehkan dengan ujian–ujian pelik seperti jangkitan HIV, buang bayi dan sebagainya. Ambillah ibrah dari peristiwa Taif. Rasulullah datang dengan membawa perkhabaran gembira, membawa risalah yang membawa manusia keluar dari balutan kejahilan. Namun dibalas dengan kejian dan makian. Ditambah lagi dengan lontaran–lontaran batu. Indahnya hati Rasulullah sehinggakan pada ketika itu, masih sanggup memaafkan dan meneruskan perjuangan ini. Rasulullah tahu bahawa ujian se’eksklusif’ ini jangan dibauri dendam dan emosi. Ini adalah ujian menerangkan risalah langit ke seluruh penduduk alam! Sekadar darah menakungi kasut adalah enteng sahaja. Sesungguhnya neraka itu dipagari nikmat, sedangkan syurga itu menagih ujian berat.

Bagi anda yang berada di medan menuntut ilmu anda diuji dengan kefahaman ilmu, anda berada di dalam arus yang penting untuk pembangunan ummah. Setiap perkataan, idea, konsep malahan contengan mudah dipenjuru buku nota anda adalah ekspresi intelektual anda. Tatkala hati kita menyerah kalah, katakan pada hati “ Jika ini adalah jalan yang aku lalui untuk berjaya, maka akan aku redah!”. Perkara yang biasa–biasa seperti membuat nota jika dibuat dengan luar biasa maka ia akan mendatangkan kekuatan.

Fikirkan dari mana datang kudrat warga Palestina menahan peluru dan mortar tanpa henti dari Israel. Mereka rasakan ujian ini eksklusif kerana Al-aqsa itu adalah rumah ibadah mulia disisi agama. Tak ternilai harganya jika dibandingkan dengan limpahan darah para syuhada.

Tidak kira dimana jua medan ibadah kita, gunakan neraca langit untuk menjana kudrat dalam mengalirkan keringat. Pokoknya jika semua ujian lillahi taala, insyaAllah ada barakah disebalik ikhtiar.

Contoh paling mudah betapa eksklusifnya sesuatu ujian, bayangkan sahaja bebelan bertalu-talu dari sang Bonda. Adakalanya kita pendam dan diamkan sahaja rasa rimas itu kerana kita tahu, syurga dibawah tapak kaki ibu. Meredah bebelan itu sangat berharga kerana ia adalah sebahagian dari jalan menuju syurga. Tidakkah itu eksklusif?

Oleh:
Fendi Ali
Pengarang
Media PEMBINA Perak 

KLS? Mari ke MIMET Sabtu ini!

poster kls (1)

Sebarang pertanyaan, boleh dipanjangkan kepada sekretariat KLS 2013, saudara Umair (013-6251443) atau saudari Najiha (019-4556083).

Jumpa anda di sana!

Mengapa Perlu Berpesan?

pesan_mak-300x290

Mari fikir tentang tentang Palestin. Satu kanvas kehidupan yang penuh dengan palitan darah para syuhada. Bagi mereka yang sentiasa cakna tentang epilog dan liku–liku perjuangan intifadah di palestin, pasti kagum tentang momentum perjuangan yang tidak kenal hilang kudrat ini. Sejak intifadah pertama pada tahun 1987, mereka masih ampuh. Malah puluhan tokoh–tokoh perjuangan yang menjadi ‘mastermind’ dalam mengatur percaturan dan strategi syahid di hujung senjata Israel.

Bermula dengan pembunuhan Syeikh Ahmad Yassin pada tahun 2004 dan diikuti dengan Dr. Abdul Aziz Al-Rantissi  syahid pada tahun yang sama. Gerakan perjuangan ini juga menerima tamparan yang hebat pada tahun yang sama dengan gugurnya salah seorang pemimpin utama briged Al–Qassam, Syeikh Izzuddin Khalil. Sehingga hari ini mereka kekal tegap dan langut di saf hadapan. Malah tahun berikutnya mereka memenangi Pilihan raya Palestin. Membujur lalu melintang patah!

Dimana letaknya rahsia kesinambungan perjuangan ini?  Semacam ada orang–rang baru yang sama hebat dalam citra perjuangan muncul, menyambut panji-panji pahlawan yang telah syahid ini dengan penuh tekad. Langkah–langkah seterusnya disusun kembali dengan penuh cermat.

Hebat bukan?

Ia bermula dengan satu perkataan. PESAN!

Dalam pesanan biasanya ada mesej penting yang ingin disampaikan. Tetapi nanti dahulu. Gunakan mata hati dan lihat apa lagi yang ada dibalik pesanan.

Bila kita berpesan, kita mahukan kebaikan tehadap orang yang dipesan. Bila kita berpesan kita mahu memberi peringatan kepada orang yang dipesan. Dalam perbuatan berpesan, ada kelibat kasih sayang. Dalam berpesan, ada unsur memberi perhatian. Berpesan bukan sekadar melantun perkataan tetapi memyampaikan hikmah dengan penuh hemah.

Pesan menyebabkan seseorang individu menyambung perjuangan. Dengan berpesan, ilmu diturunkan. Dengan berpesan, hakikat hidup dijelaskan. Dengan berpesan, tautan hati antara insan terus berkekalan.

Sebagai seorang individu yang hebat, sifat kehebatan itu tidak seharusnya berpusat pada dirinya sahaja. Demi kepentingan suatu misi, dia perlu menghebatkan orang lain. Maka sifirnya orang hebat akan dikelilingi orang–orang yang hebat. Hanya dengan itu, misi dan syiar agama islam itu akan kekal hebat. Caranya? Mereka selalu berpesan–pesan.

Keampuhan perjuangan warga Palestin berkaitan rapat dengan berpesan–pesan. Jangan dikhuatiri kematian para syuhada kerana ada seribu satu lagi ‘Sheikh Ahmad Yassin’ yang akan muncul menggalas uslub dan manhaj yang sama. Generasi yang dibina dalam suasana yang menuntut pengorbanan akan  membuahkan generasi yang cekal. Semuanya dimulakan oleh pesanan generasi terdahulu.

Lembaran sirah menggambarkan peristiwa yang sama. Pesanan Rasullulah menghebatkan para sahabat. Hebatnya Rasulullah bukan seorang. Baginda dikelilingi pemuda–pemuda terhebat pada zamannya. Hebat Rasulullah mengalir dalam gagahnya Saidina Umar Al -khattab, petahnya Saidina Jaafar, Unggulnya Ilmu Saidina Ali dan ribuan lagi para sahabat yang menjunjung syiar islam. Saban hari Rasulullah berpesan, setiap hadith yang ditinggalkan Rasulullah juga merupakan pesanan yang kekal sepanjang zaman. Jika pesanan itu simbol kasih sayang, maka cuba bayangkan betapa sayangnya Rasulullah kepada ummatnya . Hidupnya penuh dengan pesanan.

Jikalau contoh–contoh di atas masih gagal lagi mewajahkan perkaitan pesanan dalam pembangunan masyarakat dan insan maka pejamkan mata; bayangkan sahaja wajah mulus ibu anda. Setiap ayun dan alunan peribadinya adalah lambang kasih sayang beliau kepada anda. Adakala sayangnya melibatkan elemen kesakitan melalui cubitan dan tamparan. Adakala sayangnya membelai – belai hati melalu pujian dan hadiah.  Setelah hati dibelai-belai, kadangkala dilambung-lambung dengan leteran dan sindiran. Tatkala anda mula melangkah keluar dari rumah untuk ke menara gading, Si ibu akan menyimpulkan kesemua lambungan, cubitan dan leteran tadi dalam bentuk sepatah dua ayat yang cukup bermakna sebagai tanda kasih sayang si ibu.

Itulah kata–kata yang anda akan terlepas pandang pada mulanya, tetapi bila tiba detik waktunya, kata–kata itu akan datang tanpa dipaksa. Lalu anda akan berkata, “Ohhhhh yelahhh! Mak pernah pesan dulu ni!…”

Walakhirul kalam, dengan berpesan, anda akan jadi orang yang hebat. Dengan berpesan, anda akan menghayati erti kasih sayang. Dengan berpesan, anda akan menjadi penyambung legasi perjuangan. Sampaikan pesanan yang baik dan ambillah pesanan yang baik. Sebaik-baik pesanan adalah Al-quran dan sunnah.

Masih tidak mengerti? Nyanyikan lagu raihan bertajuk ‘Demi Masa’ berulang kali.

Nukilan,

Fendi Ali
Aktivis PEMBINA PERAK
MBBS Tahun 2 UniKL Royal College of medicine Perak

Pancaindera CINTA.

Pancaindera Cinta

Fokus perbincangan ini bukan lah semata-mata Cinta, namun bagaimana mengguna kelebihan cinta ini, dan diletakkan adil pada tempatnya .

Manusia sebenarnya sangat istimewa lagi unik, diciptakan dengan sifat yang esklusif untuk menghargai sesuatu perkara jika diri manusia itu sendiri menjumpai pancaindera cinta. Contohnya Ahmad mula menyukai Siti apabila pertama kali melihat Siti duduk perseorangan di sebuah majlis keramaian, hatinya terpaut kepada Siti bukan lah semata-mata dek istilah “pandang pertama”, namun disebabkan oleh “Pancaidera Cinta”. Pada pandangan “Pancaindera Cinta ” Ahmad, terdapat beberapa perkara untuk dinilai:

1) Cantik (subjektif)
2) Hemah perkerti
3) Pendiam pada zahirnya

Ciri-ciri Pancaindera Cinta ini lah membuatkan Ahmad tertarik kepada Siti.

Cinta memang indah, seindah-indah ungkapan tanda sedar, anyaman bibit perkataan terus diukir perbuatan.

Konklusi kasar yang boleh difahami adalah senario orang bercinta cukup indah, seorang lelaki seolah mampu melakukan segala jenis perbuatan tanpa sedar apatah lagi semasa sedar untuk sungguh membuktikan cintanya, bermula daripada semudah lafaz cinta ‘Aku cinta padamu” hinggalah sesukar mendaki Kinabalu, mengukir di awan biru, meredah lautan api, menahan segala bentuk caci. Semua perbutaan mampu diharmonikan disebalik sifat rasa cinta. Kadang-kadang pula cinta bagai memandu manusia tanpa perlu diperintah, mata orang yang bercinta sangat tajam ‘menghargai’ si buah hatinya, malam dihiasi mimpi ilusi terbayang gambaran rupa, siang mencari-ciri  dimanakan adanya orang yang dicintanya, kaki bergerak, fikiran melayang, sibuk terkenang, dan pastinya semua ini berlaku tanpa sepatah pun arahan, tanpa perintah! Begini lah hebatnya Cinta kerana mampu bertindak sebagai pernatrulisasi untuk banyak keadaan dan situasi. Semasa bercinta, manusia bagaikan dilamun, dan dalam lamunan, semuanya nampak indah, dan akhirnya keindahan itu lah yang menutup segala lompang kelemahan, maka tertafsirlah bahawa Cinta Itu Sempurna.  . (atau cinta manusia bagaikan sempurna)

Berberapa perkara boleh dianalisi berkaitan dengan cinta manusia :

1) Cinta, memandu manusia melakukan apa sahaja, atau hampir segalanya.
2) Manusia menghargai cinta, dan penghargaan tertinggi manusia adalah cinta.
3) Potensi ‘luar biasa’ atau kekuatan manusia mampu dicungkil dengan cinta.
4) Keadaan seolah sempurna tatkala bercinta.

———————————————————————————-

Bagaimana Pancaindera Cinta-aku-pada-Allah?

Persoalan ini jujurnya sukar untuk dijawab, namun pesan bijak pandai :

“Kalau kamu hendak mengetahui di manakah kamu di sisi Allah, maka lihatlah di mana kamu meletakkan Allah di dalam hati kamu.”

Kadang-kadang manusia sendiri lelah untuk terus-terusan beribadat, jenuh dek kesungguhan badan bersujud namun semangat luluh dan luntuh. Roh semangat pada jasad  ada, roh semangat pada naluri tiada.

Mungkin hakikatnya, perlu kembali semula pada fitrah asal. Kekuatan manusia (seperti cerita di atas) adalah bermula apabila manusia dapat melihat dengan jelas matlamat sambil dikaitkan dengan panduan asas contohnya Pancaindera Cinta, kemudian manusia membina kekuatan dengan bercinta , dan bertindak luar biasa di akhirnya.

Bagaimana manusia mengenal Allah adalah satu perkara, bagaimana pula manusia menurut perintah Allah adalah perkara yang lain, boleh jadi berkait atau pun berasingan.

Mengenal Allah dalam konteks bicara ini adalah mencari Pancaindera Cinta manusia kepada Allah. mungkin itu agaknya yang kurang, antara contoh Pancaindera Cinta adalah :

1) Allah adalah Tuhan yang Satu tiada sekutu.
2) Manusia dijadikan atas ihsan-Nya, hidup hanya keranaNya
3)  Manusia adalah hamba dan selamanya hamba
4) Allah adalah tempat bergantung dan meminta tolong.
5) Allah adalah Maha pengampun, sentiasa mengampunkan kepada yang memohon ampun.
6) Allah sentiasa mengasihi dan menyayangi hambaNya dan lain-lain.

Ciri-ciri Pancaindera Cinta ini lah yang akan membuatkan Manusia tertarik (mencintai) TuhanNya, tiada syak dan mahupun prasangka, dengan ciri-ciri yang ada pada Allah lah yang membuatkanNya lebih utama dicintai manusia. Iktikad ketuhanan lebih kukuh disemai atas dasar cinta hamba kepada Tuhannya .

Cuba bayangkan analisis serupa diadaptasi kesan daripada Cinta manusia kepada Tuhannya .
1) Cinta kepada Tuhan akan memandu manusia melakukan apa sahaja untuk mendapatkan redhoNya.
2) Meletakkan cinta kepada Allah melebihi matlamat duniawi semata. Menghargai cinta Allah, untuk dihargai Allah.
3) Meningkatkan potensi ‘luar biasa’ manusia dalam beribadat, mungkin inilah formulanya Rasulullah mampu beribadat sehinggah berbengkak tumit kaki!
4) Jiwa dalam keadaan tenang bersama cinta sempurna Illahi.

Persoalan yang perlu dijawab, mampukah kita (manusia) beribadat kerana “Aku cintakan Allah” ?

Mari kita lancarkan anjakan paradigma, beribadat bukan sekadar itu adalah perintah Allah, namun bersungguh beribadat kerana “Aku cintakan Allah”

 

Nukilan,

Aidil Idham
Aktivis PEMBINA Perak
MBBS Tahun 2, UniKL Royal College of Medicine Perak 
 
Sumber: http://aidilevansofficialblog.blogspot.com/2012/12/pancaindera-cinta.html